Skip to content

Tilbud om gruppesamtaler for kvinder omkring 50 år

Jeg vil gerne tilbyde dig 8 gruppesamtaler i 2023, hvor du sammen med andre kvinder på samme alder vil få mulighed for at tale om alt det, alderen omkring de 50 betyder for dig. Gruppen skal både kunne tale om de mere negative og svære følelser omkring det at være netop der i livet, samtidig med at der skal være plads til at inspirere, opmuntre og støtte hinanden i drømme og nye planer.

De 8 samtaler koster i alt 2000 kr. pr. person.

Forløbet starter i foråret 2023

Livet omkring de 50

Når du er omkring 50 år, sker der mange ændringer i dit liv. Forandringerne fylder forskelligt fra kvinde til kvinde, men mange oplever, at denne tid er svær og udfordrende. I tiden omkring de 50 kan du føle, at du skal sige farvel til dit liv, som du kender det, og for nogle kan det opleves som en tid med mange tab.

Mange nyder den frihed og de muligheder, som opstår, i takt med at børnene bliver ældre og mere selvstændige. Og for nogle er tiden præget af en større selvsikkerhed og bevidsthed om egen identitet. Det kan være skønt at opleve, at man har nået en alder, hvor der er langt større tydelighed omkring egne grænser og behov. 

Men dette sted i livet kan også være præget af mere negative tanker og svære følelser af tab i forbindelse med fx:

  • børn, der flytter hjemmefra, og afslutningen på en æra som ‘børnefamilie’
  • mistet ungdom, herunder tabet af et ungdommeligt udseende, den problemfrie krop og følelsen af, at verden ligger åben foran dig
  • fysiske og psykiske gener i forbindelse med overgangsalderen
  • parforholdsproblemer, som bliver tydeligere og intensiveres, i takt med at børnene fylder mindre og du selv bliver ældre
  • ensomhed – både som single og i parforholdet
  • metaltræthed og usikkerhed i forhold til karrieren fremover 
  • tab af meningsfuldhed, drømme eller håb for fremtiden
  • forældre, der bliver ældre og kræver mere hjælp eller måske mistes 
  • egen alderdom og døden, der rykker tættere på 

Disse tanker og følelser er måske ikke til stede hele tiden. Måske går de hånd i hånd med positive følelser. Samtidig kan nogle opleve næsten dem alle sammen, mens andre kun genkender en enkelt eller få af dem.

Følelserne kan tilmed opleves forbudte og tabubelagte. For bør jeg ikke bare ældes med værdighed og modent acceptere, at jeg ikke længere oplever at være lige så atråværdig som kvinde som tidligere? Og bør jeg ikke bare kunne give slip på mine unger og lade dem flyve fra reden uden at fremstå så afhængig og uden ‘eget liv’? Og jeg, der har gang i så mange ting og kan så meget, hvorfor mærker jeg dog sådan en tomhed og meningsløshed?

Fælles for os er, at disse oplevelser ikke som udgangspunkt er psykiske problemer, og at terapi som sådan måske ikke er et behov. Det er jo livet, som det er, der rammer os. Eksistentielle livsvilkår, om man vil. Men derfor kan vi godt have brug for at tale med andre om det

Samtidigt er det klart, at det, vi har med os, og den måde, vi er i verden på, kan have betydning for, hvordan vi takler og kommer igennem svære perioder og overgange i vores liv.

Hvorfor?

Jeg ønsker med dette tilbud at skabe et forum, hvor kvinder i samme livsperiode kan mødes og tale sammen i et trygt rum om livet omkring de 50 år.

Et sikkert rum

Jeg tilbyder et fortroligt og trygt rum, hvor du sammen med andre kvinder kan tale om alt det, alderen omkring de 50 betyder for dig. Der skal også være plads til at inspirere, opmuntre og støtte hinanden i drømme og nye planer.

Jeg vil naturligvis være meget opmærksom på eventuelle følelsesmæssige reaktioner og vil passe på hver enkelt, også når vi taler om mere svære og sårbare emner. Samtalen tager udgangspunkt i ‘det, der fylder’ den dag. Jeg vil ‘semi-styre’ samtalen i rummet og på bedste vis sikre, at rummet er trygt og fordomsfrit. 

Du vil som medlem af gruppen være med til at præge gruppens formål, emner og forløb. Jeg vil løbende være åben for forslag til justeringer i forhold til både form og indhold. Du skal derfor være parat til at indgå i en ikke på forhånd fastlagt form, der kan ændre sig lidt undervejs.

Gruppen vil bestå af minimum 4 kvinder i alderen omkring 50 år, og som udgangspunkt vil gruppen mødes hver tredje uge i alt 8 gange i tidsrummet kl. 18.30 – 21.00

Hvor foregår det?

Samtalerne foregår på Frederiksberg. Kontakt mig for nærmere information.

Kontakt mig

Kontakt mig, hvis du er interesseret i at høre mere og eventuelt deltage i gruppen.  Se mere på siden Kontakt.