Skip to content

Metode

Emotionsfokuseret terapi (EFT)

Emotionsfokuseret terapi (EFT) er en oplevelsesorienteret psykoterapeutisk tilgang, der har sine rødder i den Klientcentrerede terapi, Gestaltterapien og den nyere emotionsteori. Derudover hviler EFT på et humanistisk eksistentielt menneskesyn og den fænomenologiske metode.

EFT er en evidensbaseret (som bygger på bevislige fakta) metode, hvor målet er at hjælpe mennesker til at mærke, udtrykke, regulere og forstå deres følelser, så de igen kompetent kan handle og navigere i deres eget liv og i relationen til andre mennesker.

Emotioner (følelser)

Emotioner – eller følelser – bruger vi til at navigere efter. Det er vores følelser, der fortæller os, når noget opleves behageligt eller ubehageligt, og som dermed er med til at regulere, hvad vi skal søge at opnå mere eller mindre af.

Mange mennesker har i deres opvækst oplevet, at visse følelser ikke var velsete, eller at deres følelsesmæssige reaktioner ikke gav den ønskede eller til situationen tilpassede respons fra omgivelserne (ofte forældre eller andre nære relationer). De har derfor allerede i barndommen lært at undertrykke visse følelser (fx vrede) og måske ‘erstatte’ disse ikke-accepterede følelser med andre mere ’tilladte’ følelser (fx ked-af-det-hed).

Disse følelsesmæssige ‘strategier’ opstår, når vi som børn efter bedste evne forsøger at passe på os selv og undgå mest mulig smerte, frustration og ubehag. Alt sammen noget, der gav god mening, da strategien blev grundlagt, men som senere i livet kan forhindre os i at mærke og navigere efter meningsfuldt tilpassede (adaptive) følelsesreaktioner. Dette kan bl.a. resultere i udækkede behov og problemfyldt samspil med andre mennesker.

Forandring af følelser

I terapien handler det ikke om at undgå de smertefulde følelser, men tværtimod forsigtigt og doseret at ‘gå igennem dem’ – dvs. mærke dem, anerkende dem, regulere dem, reflektere over dem og derfra forandre uhensigtsmæssige måder at opleve og gå gennem livet på. Det er i processen forandringen sker.

Den emotionsfokuserede terapeut

Forudsætningen for personlig udvikling og følelsesmæssig transformation i en terapeutisk sammenhæng er, at vi føler os trygge og rummet som dem, vi er. Det er derfor afgørende i terapien at blive mødt empatisk, nysgerrigt, anerkendende og ikke-fordømmende. Kun på denne måde kan der skabes et trygt rum, hvor vi som mennesker tør mærke overvældende følelser og få kontakt til sårbare sider i os selv. En EFT-terapeuts fornemmeste opgave er derfor er være nærværende og skabe et trygt rum for terapien.

Fænomenologisk tilgang

EFT har en fænomenologisk tilgang, som tager udgangspunkt i klientens oplevelse af verden her og nu. Det betyder at terapeuten undersøger og møder klientens følelser, kropslige sansninger, tanker og oplevelser i nuet.

Oplevelsesorienteret terapi

Den emotionsfokuseret terapi har fokus på, hvordan klienten selv oplever virkeligheden, og interesserer sig ikke som sådan for rigtig og forkert, sandt eller falsk. I terapien undersøges klientens værdier, antagelser, kropslige sansninger, tanker og følelser med henblik på at tydeliggøre, på hvilken måde dette farver og påvirker klientens liv og relationer til andre.