Skip to content

Om mig

Helle Fahl

Jeg er eksamineret psykoterapeut med en 4-årig uddannelse i Emotionsfokuseret terapi fra EFT-Instituttet i København.

Jeg er desuden cand.mag. i samfundsfag og religionshistorie og har i mange år arbejdet med at sikre støtte og hjælp til børn, unge og voksne, der oplever såkaldte æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

I 2016 gjorde jeg alvor af en drøm om at uddanne mig til psykoterapeut. Jeg ønskede at arbejde mere direkte med mennesker, da jeg savnede kontakten og det nærvær, der kan opstå, når ét menneske støtter og hjælper et andet.

Under min terapeutuddannelse og i mødet med mine klienter har jeg fået viden om og erfaring med en lang række problematikker og personlige udfordringer som fx lavt selvværd, lav selvtillid, relations- og tilknytningsproblematikker, selvkritik og stress. Alt sammen meget smertefuldt og noget, jeg i terapien arbejder omsorgsfuldt, respektfuldt og seriøst med.

Jeg har et helt særligt fokus på mennesker, der er vokset op i hjem og omgivelser præget af stærke familieværdier eller ufravigelige forestillinger om rigtig og forkert. Værdier og overbevisninger som bunder i religion, traditioner eller kultur. Og jeg ved, at bryder man med sådanne forventninger, vil det oftest sætte gang i en lavine af skyld, skam, ensomhed, sorg og vrede.

Både fra min egen opvækst og fra mit professionelle liv ved jeg, hvor svært det kan være at træffe selvstændige valg, når man som menneske er påvirket af forældres, søskendes eller omgangskredsens ønsker og forventninger eller af omgivelsernes eller ens egne (internaliserede) overbevisninger om, hvad der er rigtigt og forkert. Også når valgene måske blot bunder i et ønske om selv at forme sit eget liv. Eller elske, den man elsker.

Mange mennesker, der kommer fra en opvækst med mere eller mindre absolutte sandheder, kan nikke genkendende til dette. Og det betyder meget for mig, hvis jeg i terapien kan få lov til at hjælpe med at mindske denne smerte og sammen med hver enkelt klient at finde lyset for enden af tunnelen.

Helle er nærværende og giver dybde til samtalerne. Jeg gik hos Helle grundet en stresssygemelding, hvor Helle hjalp mig med at komme ind bag min ‘fortælling’ gennem kropslig guiden. Særligt det kropslige aspekt, det at få kroppen med i dialogen, løsnede noget i mig. Helle spørger ind bag det sagte, hun er lyttende og skaber et rum, hvor det er trygt at dele de tanker, følelser og de kropslige fornemmelser, som er på spil. Helle gav mig konkrete og brugbare forslag til ting, der kunne etableres i livet og i dagligdagen. Helle arbejdede med de psykiske mønstre, der var til stede for mig i min sygemelding. Jeg kan anbefale Helle som samtalepartner og som psykoterapeut.

Kvinde, 33 år

Jeg er utrolig taknemmelig over, jeg fandt dig på Facebook og følte, at du var en person, der kunne hjælpe mig – og det kunne du.
Jeg kom til vor første session – der var lidt uro i maven – men med din varme og omsorgsfulde udstråling følte jeg mig hurtig tryg, og du formåede, at jeg selv fandt de indre svar, jeg havde brug for kom frem i lyset.
I løbet af vores tre sessioner fik jeg sluppet flere af mine indre negative følelser, som hver gang gjorde, at jeg fik det bedre og bedre.

Kvinde, 71 år