Skip to content

Det tilbyder jeg

CuraTerapi er psykoterapeutisk omsorg til dig, der har brug for en, der lytter, rummer dine svære følelser og sammen med dig finder lyset for enden af tunnelen.

Hvorfor terapi?

Der er mange årsager til at søge terapi. Måske oplever du udfordringer i relationen til din familie, i dit parforhold, på arbejdet eller blandt venner? Angst, sorg, vrede, skyld eller skam kan gøre det svært at være dig og leve dit liv fuldt ud.

Det kan også være, at du igen og igen oplever at befinde dig i fastlåste situationer. Eller at du handler eller reagerer på måder, der skaber konflikt med andre eller efterlader dig med udækkede behov og manglende glæde.

Sådan arbejder jeg

Terapi kan være med til at skabe den forandring, du savner, og hjælpe dig i din personlige udvikling henimod bedre relationer, brud med uhensigtsmæssige reaktionsmønstre og mere balance og indre fred.

I vores samtaler kan vi tale om alt, og vi tager hver gang udgangspunkt i det, der fylder mest for dig lige her og nu. Så uanset om du fx oplever stress, præstationskrav, skilsmisse, svigt, længsel efter nærvær, tristhed eller manglende mulighed for at sætte grænser og mærke egne behov, har det en relevant plads i vores møde.

Jeg arbejder målrettet på at skabe et trygt rum, hvor jeg nænsomt vil hjælpe dig i kontakt til dine følelser, hjælpe dig til at mærke dine behov, støtte dig i refleksionen omkring dig og det, du oplever, og sammen med dig finde vejen til en mere brugbar måde for dig at være i verden på.

Jeg har særlig erfaring med dynamikker, konflikter og udfordringer i familier og miljøer præget af ære, traditioner, religion og ufravigelige værdier og ‘sandheder’.

Terapi hos mig foregår naturligvis i fortrolighed, og jeg er underlagt tavshedspligt.

Helle har hjulpet mig til at prioritere min familie og mig selv over mit arbejde. Det er en meget vigtig erkendelse, som jeg er meget taknemmelig for. Hun har hjulpet mig til at se mine handlemønstre, både dem der er konstruktive og dem, der ikke er det. Med Helles støtte er jeg blevet betydelig bedre til at gøre mere af det, der er godt for mig selv og for min familie.

Kvinde, 41 år